RHB

ASB2

Tempoh Promosi: 17 April 2017 – 14 Julai 2017

Tertakluk kepada terma dan syarat

Penyata Penafian

Prospektus Induk tabung unit amanah ASNB bertarikh 30 Jun 2016, Prospektus Induk Tambahan Pertama bertarikh 15 November 2016 dan Prospektus Induk Tambahan Kedua bertarikh 16 Mac 2017 (“Prospektus”), telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Sebelum melabur, pelabur dinasihatkan untuk membaca dan memahami kandungan Prospektus tersebut bersama Halaman Serlahan Produk yang boleh diperolehi di mana-mana cawangan dan ejen ASNB. Unit akan diterbitkan setelah penerimaan borang pendaftaran yang merujuk dan mengiringi Prospektus tersebut. Sebelum melabur, sila pertimbangkan yuran dan bayaran yang dikenakan. Harga unit dan pengagihan pendapatan, jika dibayar, mungkin turun atau naik. Pelaburan dalam unit amanah adalah tertakluk kepada risiko pelaburan dan lain-lain risiko am seperti yang terkandung di dalam Prospektus. Prestasi tabung masa lalu bukan jaminan prestasi masa hadapan.

Untuk maklumat lanjut serta terma dan syarat, sila klik di bawah