Bagaimana dengan perkhidmatan kami?

Kami di RHB sentiasa berusaha untuk menambah baik pengalaman anda. Kami bersedia mendengar maklum balas anda, samada yang baik atau sebaliknya. Kami amat menghargai masa anda. Oleh itu, maklum balas kami hanya mempunyai 5 soalan, dan cuma akan mengambil masa kurang dari 5 minit untuk dilengkapkan. Walaupun kami tidak dapat membalas maklum balas anda secara individu, kami akan memastikan maklum balas anda akan digunakan untuk membina pengalaman yang lebih baik. Sekiranya anda perlukan bantuan mengenai pengalaman perbankan anda, sila hubungi kami.

3. Sila nilai tahap kepuasan anda berkenaan pengalaman anda terhadap platform / perkhidmatan pelaburan kami dalam tempoh 3 bulan terakhir dalam skala 10 mata: 1 bermaksud “Sangat Tidak Berpuashati” dan 10 bermaksud “Sangat Berpuashati”. (Pilih antara 1-10, atau tidak berkenaan [NA])

TradeSmart

RHB Share Trading

4. Sila nilai tahap kepuasan anda berkenaan pengalaman anda semasa berinteraksi dengan saluran pelaburan kami dalam 3 tempoh bulan terakhir dengan skala 10 mata: 1 bermaksud “Sangat Tidak Berpuashati” dan 10 bermaksud “Sangat Berpuashati”. (Pilih antara 1-10, atau tidak berkenaan [NA])

Dealers / Remisiers:

Saluran Lain: