Malaysia

ANNOUNCEMENT


Dear valued customer, effective 16th October 2020, our Fax number 03 92068088 and 082-276088 will be discontinued. Please email us a customer.service@rhbgroup.com for all your banking enquiries.


Pelanggan yang dihargai, perkhidmatan nombor faks 0392068088 dan 082-276118 kami akan ditamatkan bermula 16 Oktober 2020. Sila emel kami di customer.service@rhbgroup.com untuk semua pertanyaan perbankan anda.